Facebook Twitter RSS

Poradňa právnika

Predávate, kupujete alebo prenajímate nehnutelnosť a potrebujete odbornú pomoc? Stačí ak vyplníte formulár nižšie a napíšete nám Vašu otázku do našej poradne. Odpovedať Vám budú realitní profesionáli.

Potrebujete poradiť?

<< Naspäť

Ako mám postupovať?

Kategória: Poradňa právnika | Dátum odpovede: 05.04.2013

Mám v podielovom spoluvlastníctve veľký pozemok. Ide o 3 parcely, pričom mne patrí 1/3 pozemku. Rád by som ho však predal, nakoľko ho vôbec nevyužívam. Je pravda, že s predajom musia najskôr súhlasiť ostatní spoluvlastníci?

JUDr. Peter Havlík WWW

Odpoveď:

Vaša otázka sa týka tzv. predkupného práva. Táto problematika je obsiahnutá v § 140 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Blízkou osobou sa v tomto prípade rozumie najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom pomere alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorá by utrpela jedna z nich, druhá bezdôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Z uvedeného vyplýva, že ak chcete ako spoluvlastník predať svoju časť pozemku tretej osobe, máte podľa zákona povinnosť najskôr písomne ponúknuť odkúpenie svojho podielu ostatným spoluvlastníkom. Výnimku by tvoril už vyššie spomínaný prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu.

Podľa ustanovenia § 605 Občianskeho zákonníka v platnom znení, v prípade uplatnenia predkupného práva na nehnuteľnosť, musí oprávnená osoba túto nehnuteľnosť vyplatiť do dvoch mesiacov po obdržaní ponuky, ktorá v prípade nehnuteľnosti musí byť vždy písomná. Ak sa tak nestane, máte právo predať svoj podiel na pozemku tretej osobe. Kupujúcemu však nemôže byť predaný za nižšiu cenu, resp. za výhodnejších podmienok, aké boli obsiahnuté v ponuke pre spoluvlastníkov.

Pokiaľ by ste ako spoluvlastník predkupné právo nezohľadnil, majú dotknuté osoby, t.z. niektorý z dotknutých podielových spoluvlastníkov, právo domáhať sa svojho práva na súde v lehote troch rokov. Ide o tzv. relatívne neplatný právny úkon.Reality Slovensko - Nehnuteľnosti v jednotlivých okresoch

Reality
Bratislavský
kraj

 • Pezinok
 • Malacky
 • Senec
 • Bratislava

Reality
Trnavský
kraj

 • Trnava
 • Piešťany
 • Galanta
 • Hlohovec
 • Senica
 • Dunajská Streda
 • Skalica

Reality
Trenčiansky
kraj

 • Trenčín
 • Partizánske
 • Bánovce nad Bebravou
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov

Reality
Nitriansky
kraj

Reality
Žilinský
kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Mikuláš
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina
 • Martin

Reality
Banskobystrický
kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Lučenec
 • Detva
 • Krupina
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Reality
Prešovský
kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou
 • Prešov

Reality
Košický
kraj

 • Gelnica
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov
 • Košice

↑ Hore